zpět k první stranu
článku o Činovském v němčině

Známková galerie českého a slovenského grafického umění


MARTIN ČINOVSKÝ
slovenský grafik a rytec poštovních známek
narozen 8. března 1953 v Levoče, Slovensko

Martin Činovský je nejproduktivnějším tvůrcem známek rodného Slovenska a kromě toho je vysoce vážen jako volný grafik. Pochází od něho více než 100 rytin a mnoho dalších děl pro poštovní správu (obálky prvního dne, razítka). Grafické vzdělání získal v 70. letech 20. století na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Albína Brunovského, nejznámějšího slovenského grafika. Ve studiu pak pokračoval ve Francii a počátkem 80. let se specializoval na poštovní grafiku. V roce 1986 se stal prvním Slovákem, který ryl známku Československa - bylo to vydání k mistrovství světa ve volejbalu žen. Mezitím sám navrhl mnoho známek, které ovšem i ryl, mj. v roce 1993 první známku nového Slovenska se státním znakem. Poslední jím vytvořená známka pochází z tohoto roku a ukazuje jeho rodnou Levoču. V současnosti vede na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě speciální oddělení poštovní grafiky, které je ve světě ojedinělé. Vedle grafické činnosti ovládá i několik hudebních nástrojů a pravidelně komponuje filmovou hudbu.